KRAGT Training

De KRAGT training is een weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining voor kinderen (vanaf 6/7 jaar) en jongeren. De training wordt gegeven in een kleine groep en bestaat uit vijf wekelijkse lessen van twee uur. De training geeft kinderen/jongeren inzicht in sociaal handelen. Het kind/de jongere leert zichzelf beter kennen, waardoor het contact met anderen verbeterd. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Het kind/de jongere krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

De KRAGT training is geschikt voor kinderen en jongeren die:

 • faalangst hebben
 • zich onbegrepen voelen
 • het gevoel hebben er niet bij te horen
 • onderpresteren
 • andere kinderen pesten
 • zelf gepest worden
 • niet lekker in hun vel zitten
 • veel boos zijn
 • (hoog) gevoelig zijn
 • onzeker zijn
 • weerbaarder willen worden
 • moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
 • moeite hebben om grenzen aan te geven
 • hun eigen kwaliteiten en talenten beter willen leren kennen.

Iedereen, dus ook kinderen en jongeren, maken deel uit van verschillende systemen. Het gezin, de familie, vrienden, de school, het sportteam en de wereld waarin we leven, zijn voorbeelden van deze systemen. Al deze systemen en ervaringen binnen deze systemen zijn verbonden met verleden, heden en de toekomst van het kind/de jongere.

Tijdens de KRAGT training leert het kind/de jongere hoe hij/zij zicht voelt en gedraagt binnen deze systemen en dat het gedrag en/of de plek steeds verschillend kan zijn.

We laten het kind/de jongere tijdens de training ervaren welke keuzes er zijn met betrekking tot loyaliteit in het gezin en de groep: erbij horen, (soms ten koste van jezelf) tegenover de andere keuze; dicht bij jezelf blijven, waardoor je jezelf mogelijk buiten de groep zou kunnen plaatsten.

In de training komen onderwerpen aan de orde als: ‘Wat is de invloedsfeer van anderen op jou?’ ‘Hoe geef je je grenzen aan en hoe kun je er toch bij horen zonder jezelf te verliezen en trouw te blijven aan je eigen gevoel?’

Als kinderen zichzelf beter kennen en dit soort keuzes bewuster kunnen maken, hebben ze een sterke basis voor de verdere ontwikkeling. Het kind leert zijn eigen grenzen en die van anderen kennen en respecteren. Ook is er aandacht voor hoe je kunt omgaan met gevoeligheid of boosheid, faalangst en onzekerheid, hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt. Het kind leert door de KRAGT training zijn eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen.

De KRAGT training is daarnaast ook een multi-sensorische training. Door de grote diversiteit in dynamische oefeningen en (creatieve) werkvormen, wordt een verbinding gemaakt tussen hoofd, hart en handen. Er wordt daarnaast veel gebruik gemaakt van ‘beelden’ om kinderen/jongeren dingen inzichtelijk te maken Hierdoor is deze training erg geschikt voor hoog gevoelige kinderen en/of beelddenkers.